Kalite ve rekabet koşullarına bağlı olarak, üretimlerimizde istenilen kalite düzeyine ulaşmak, yurt içi ve yurt dışı müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini yasa mevzuat ve standartlara uygun olarak en kaliteli şekilde karşılamak kuruluşumuzun temel prensibidir.

 

Buna ek olarak İST kalite sisteminin tüm çalışanlarca benimsenmesini sağlamayı, kalite sisteminin sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmayı Kalite Politikası olarak belirlemiştir.